Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 17. maj 2016
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

169. Sdr. Felding Hallen

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-3-14 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Sdr. Felding Hallen

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling er tiltrådt.