Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 17. maj 2016
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

168. Hjemtagelse af opgave

Sagsnr.: 09.13.01-P19-27-15 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Hjemtagelse af opgave

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.