Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 17. maj 2016
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

167. Prisfastsættelse af 11 grunde, Rind Å Engen (Gl. Skarrildvej), Arnborg, etape I

Sagsnr.: 13.06.02-S29-2-16 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af 11 grunde, Rind Å Engen (Gl. Skarrildvej), Arnborg, etape I

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling er tiltrådt.