Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 15. december 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

232. Udvidet forvaltningsrevision af refusioner - status og bevillingsmæssige ændringer

233. Proces for regnskabsafslutning 2020, herunder endelig fordeling af Covid-19 kompensation

234. Udmøntning af nedsat AUB-bidrag

235. Optagelse af lån til finansiering af udlån til ejendomsskatter ifm. indefrysningsordningen

236. Helhedsplan for Fællesbos afdeling 19 H.C. Ørsteds vej.

237. Helhedsplan for Fællesbo afd. 104, Fredhøj

238. Herning Bibliotekernes tilslutning til "Det Digitale Folkebibliotek" fra 1. januar 2021

239. Godkendelse af programoplæg for ny Herningsholmskolen

240. Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende Ny Herningsholmskole

241. Frigivelse af anlægsbevilling til indvendig renovering af Brændgårdskolen

242. Frigivelse af anlægsbevilling til Gullestrup Børnecenter

243. Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af trappeelevator på Aulum-Hodsager skole, afd. Aulum

244. Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende Valdemarskolen, legeplads

245. Frigivelse af anlægsbevilling til Talentskolen ved Sportscenter Herning i Holing

246. Godkendelse af styrelsesvedtægt for skolerne

247. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse

248. Køb af jord til vejformål, N.O. Hansens Vej, Herning

249. Frigivelse af anlægsbevilling til nye affaldsbeholdere

250. Godkendelse af anlægsregnskab for opkøb af Sdr. Karstoft Fiskeri, Ronnum, Silstrup og Vesterkrog Dambrug.

251. Frigivelse af anlægsbevilling til energimærkning af kommunale bygninger

252. Beslutning om midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet på grund af COVID-19

253. Beslutning om midlertidige besøgsrestriktioner på plejehjem m.v. på grund af COVID-19

254. Rapport om persondatasikkerhed 2020

255. Prisfastsættelse