Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 15. december 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

255. Prisfastsættelse

Sagsnr.: 13.06.02-G01-7-20 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Prisfastsættelse

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.