Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 15. december 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

254. Rapport om persondatasikkerhed 2020

Sagsnr.: 85.10.00-A50-1-20 Sagsbehandler: Inge Warming  

Rapport om persondatasikkerhed 2020

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.