Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 15. september 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

228. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

229. Forslag til mødekalender for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet

230. Budgetopfølgning / halvårsregnskab pr. 30 juni 2015 - for det samlede kommunale område

231. Budget 2016-2019 - 1. behandling af budget

232. Tilførsel af midler til flygtningeområdet

233. Revisionens beretning nr. 8 for 2014 af 15. juni 2015

234. Forslag til Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024

235. Ekspropriation af kommunal jord til motorvej

236. Herning Vand anmoder om ekspropriation