Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 15. september 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

235. Ekspropriation af kommunal jord til motorvej

Sagsnr.: 05.01.11-P19-1-09 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Ekspropriation af kommunal jord til motorvej

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.