Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 15. september 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

231. Budget 2016-2019 - 1. behandling af budget

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budget 2016-2019 - 1. behandling af budget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender forslag til budget 2016 og budgetoverslag 2017-2019 for Herning Kommune til Byrådets 1. behandling

 

Budgetforligets parter er inviteret til at deltage i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget svarer til det indgående budgetforlig, som samtlige partier i Byrådet står bag.

Økonomi

Det fremlagte budgetforslag udmønter sig således i hovedtal:

 

  

Budgetforslaget er udarbejdet med:

  • skatteprocent på 24,9 (uændret)
  • en grundskyldspromille på produktionsjord samt 20,53 for øvrige ejendomme (uændret)

 

Kirkeskatteprocenten fastsættes i forbindelse med 2. behandlingen.

 

Det foreslås, at fristen for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag til budgettet fastsættes til onsdag den 23. september 2015 kl. 12.00.

 

Eventuelle ændringsforslag sendes/afleveres i Koncern Økonomi.

 

Budgetforslag 2016 og budgetoverslag 2017-2019 vedlægges dagsorden til Byrådets medlemmer. 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at forslag til budget 2016 og budgetoverslag 2017-2019 overgår til 2. behandling,
at fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet fastsættes til onsdag den 23. september 2015 kl. 12.00.

 

Karlo Brondbjerg deltog i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.