Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 15. september 2015
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

229. Forslag til mødekalender for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet

Sagsnr.: 00.01.00-A00-9-12 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Forslag til mødekalender for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgs- og byrådsmøder i 2016.

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgs- og Byrådsmøder i 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøder i 2016:

18. januar

22. februar

Marts ingen

18. april

9. maj

13. juni

Juli ingen

22. august

5. september

3. oktober

7. november

5. december

 

Byrådets møder i 2016:

26. januar

Februar ingen

1. marts

26. april

17. maj

21. juni

Juli ingen

30. august

13. september (1. behandling af budgettet)

11. oktober (2. behandling af budgettet)

15. november

13. december

 

Byrådsmøderne påbegyndes kl. 17.00

 Antallet af møder i året 2016 udgør 10 i lighed med de forudgående år. De ordinære byrådsmøder kan suppleres af en række tema- og orienteringsmøder.

 

Der afholdes 2 årlige budgetkonferencer som følger:

  • 25. april
  • 29. og 30. august 

Sagsfremstillingen og bilaget er rettet i overensstemmelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning.

Økonomi

Byrådet får også i 2016 forelagt 3 opfølgninger på budgettet incl. forvaltningernes forventninger til, hvordan regnskabet for året ender. Som tidligere år er der en forårsopfølgning, en halvårsopfølgning og en efterårsopfølgning. For at sikre en god økonomistyring og optimale processer frem til byrådsbehandlingen henstilles, at fagudvalgsmøder i hhv. maj/juni, august og oktober/november, hvor disse økonomisager behandles, placeres i respekt for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådets mødekalender som følger.

Forårsopfølgningen i maj/ juni 2016 skal gerne behandles i fagudvalgene i perioden fra uge 21 til og med uge 23.

Halvårsopfølgningen i august 2016 skal gerne behandles i fagudvalgene i perioden fra uge 32 til og med 33.

Efterårsopfølgningen i oktober/november 2016 skal gerne behandles i fagudvalgene i perioden fra uge 43 til og med uge 44. 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at mødekalenderen 2016 for Byrådet og Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • kalender 2016