Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 14. september 2021
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

150. Ekspropriation af areal til rekreativt og håndtering af vand i område i Gødstrup

Sagsnr.: 06.01.00-G01-2-21 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Ekspropriation af areal til rekreativt og håndtering af vand i område i Gødstrup

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.