Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 13. november 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

232. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

233. Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for det samlede kommunale område

234. Tilskud til etablering af NIDO

235. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 57 for Skarrild

236. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Skarrild By

237. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 53 for et område ved Silkeborgvej og Golfvej

238. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for etablering af restaurant nord for Silkeborgvej i Herning

239. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 37 for centerområde ved Bethaniagade, Skolegade, Bredgade og Smallegade i Herning

240. Endelig vedtagelse af lokalplan for et centerområde på hjørnet af Skolegade og Bredgade i Herning

241. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 52 for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning

242. Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning

243. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 39 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning

244. Endelig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning

245. Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Silkeborgvej 63-65 i Herning

246. Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til offentlige- og rekreative formål ved Løvbakkerne i Gullestrup

247. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 64 for aflysning af korridor til kabeltracé til 150 kV ledning

248. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for boligområde ved Velhustedparken nord i Kibæk

249. Høringssvar til Midttrafiks budget 2019 - Kollektiv trafik

250. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans-tillæg nr. 19 for Vildbjerg

251. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans-tillæg nr. 21 for Kibæk

252. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans-tillæg nr. 22 for område ved Mørupvej

253. Ændringer til AFLD vedtægter

254. Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand A/S

255. Godkendelse af retningslinjer for deltidsplads under barsel

256. Indtægtsbevilling til tilskud til to projekter i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrien

257. Indtægtsbevilling til tilskud til kommunal akutfunktion til personer med fysiske og psykiske lidelser

258. Kortlægning af plejeboligbehovet 2018-2028

259. Udbud af revisionsydelser

260. Prisfastsættelse af parcelhusgrunde beliggende Tavlundparken, Lind

261. Strategi for kommunal ejendom

262. Ekspropriation af areal til sti

263. Forlig om lejemål

264. Licitationsresultat