Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 13. november 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

264. Licitationsresultat

Sagsnr.: 82.20.00-P00-11-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Licitationsresultat

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.