Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 13. november 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

263. Forlig om lejemål

Sagsnr.: 03.09.18-Ø54-1-18 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Forlig om lejemål

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Torben Clausen deltog ikke i sagens behandling.