Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 13. november 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

262. Ekspropriation af areal til sti

Sagsnr.: 05.04.06-P20-1-17 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Ekspropriation af areal til sti

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.