Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 13. november 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

261. Strategi for kommunal ejendom

Sagsnr.: 82.21.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Strategi for kommunal ejendom

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.