Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 13. november 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

260. Prisfastsættelse af parcelhusgrunde beliggende Tavlundparken, Lind

Sagsnr.: 13.06.02-S29-5-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af parcelhusgrunde beliggende Tavlundparken, Lind

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.