Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 13. november 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

259. Udbud af revisionsydelser

Sagsnr.: 88.12.03-Ø54-2-18 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Udbud af revisionsydelser

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.