Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 12. november 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

223. Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

224. Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2019

225. Budget 2020-2023 - godkendelse af opdaterede takster

226. Udmøntning af midtvejsreguleringen mv.

227. Salg af boliggrunde i kommunens landsbyer

228. Herning Ridehals anmodning om låneoptagelse

229. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 99 for transformerstation syd for Dronningens Boulevard, Herning

230. Foreløbig vedtagelse af lokaplan nr. 14.T12.1 for Transformerstation syd for Dronningens Boulevard ved Herning

231. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 96 for campingplads, erhvervs- og boligområde ved Søgaardvej i Sunds

232. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for campingplads, erhvervs-, bolig- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds

233. Endelig vedtagelse af tillæg til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade

234. Endelig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade

235. Godkendelse af belysningsprojekt på Torvet

236. Forskønnelsespuljen - Nye projekter, status og frigivelse af projektmidler for 2019

237. Evaluering og udbud af stadepladser til madboder, ændring af takster

238. Høringssvar til Midttrafiks budget 2020 - Kollektiv trafik

239. Frigivelse af anlægsbevillinger til vandområdeplansprojekter, Haderup Å og Råsted Lilleå

240. Frigivelse af anlægsbevilling til opkøb af Staulund Dambrug, Haderup

241. Flere indvandrerkvinder i beskæftigelse. Puljefinansieret projekt

242. Mosaikken - godkendelse af skema A og skema B samt frigivelse af anlægsbevilling

243. Etablering af yderligere19 vuggestuepladser i Molevitten, Herning

244. Etablering af vuggestuepladser i Børneliv, Sunds

245. Overtaksationskendelse vedrørende ekspropriation af areal til byudvikling i Lind.

246. Talentskole, hal og ankomst

247. Erhvervelse af jord til vejformål