Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 12. november 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

247. Erhvervelse af jord til vejformål

Sagsnr.: 05.04.06-P20-1-17 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Erhvervelse af jord til vejformål

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.