Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 12. november 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

246. Talentskole, hal og ankomst

Sagsnr.: 82.06.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Talentskole, hal og ankomst

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Erling Præstekjær kan ikke tiltræde, hvad angår optionerne.

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen.