Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 12. november 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

245. Overtaksationskendelse vedrørende ekspropriation af areal til byudvikling i Lind.

Sagsnr.: 01.02.32-G01-2-16 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Overtaksationskendelse vedrørende ekspropriation af areal til byudvikling i Lind.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.