Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 12. november 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

229. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 99 for transformerstation syd for Dronningens Boulevard, Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 99 for transformerstation syd for Dronningens Boulevard, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

For at give mulighed for etablering af ny transformerstaion til 150 kV og 50 kV nettet er der udarbejdet komuneplantillæg nr. 99 til Herning kommuneplan 2017-2028. Der etableres ny transformertstation for at fremtidssikre strømforsyningen til Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillægget foreløbigt vedtages og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Energinet ønsker at etablere ny 150 kV transformerstation ved Herning for at sikre det fremtidige behov for udvidelser. I den forbindelse skal også underliggende netselskab N1 placere ny transformerstation sammen med energinet.

 

Der er ikke nok plads ved eksisterende transformerstation hvorfor nye placeringsmuligheder er undersøgt. Der er efter indledende dialog med Herning Kommune peget på en placering ved Dronningens Boulevard. Placeringen er både nær eksisterende luftledninger og placeret hvor der ikke er særlige natur- eller landskabsbindinger.

 

I forbindelse med etableringen nedtages en del af luftledningerne i området.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 99 foreløbigt vedtages. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 99 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 99 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • Kommuneplantillæg nr. 99 politisk behandling