Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 12. november 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

227. Salg af boliggrunde i kommunens landsbyer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1993-09 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af boliggrunde i kommunens landsbyer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin Skov Aggerholm, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Herning Kommune udbød i 2009 en række boliggrunde uden mindstepris. Alle grundene er beliggende i landsbyer.

  

Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes tage stilling til om yderligere grunde i landsbyerne skal udbydes uden mindstepris. 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på det ordinære møde den 20. april 2009 at udbyde en række grunde til salg uden mindstepris. Alle boliggrundene der blev udbudt var udbudt første gang for over 20 år siden og de var alle beliggende i landsbyer.

 

Forvaltningen gennemførte en udbudsrunde uden mindstebudspris i henhold til de af Byrådet vedtagne ”retningslinjer for Herning Kommunes jordsalg”. 51 grunde i 12 udstykninger blev udbudt uden mindstebudspris. Der var ved fristens udløb indløbet 27 bud på 20 grunde i udstykningerne, hvoraf 7 tilbud blev accepteret. Herefter blev udbuddet forlænget frem til 2012, hvilket resulterede i et total salg af 15 grunde inklusiv de første 7 grunde. Herefter blev de 36 grunde prisfastsat til den pris, som Byrådet accepterede i forbindelse med udbuddet uden mindstepris, det vil sige 50 % af den tidligere fastsatte udbudspris.

 

I perioden 2012-2019 er der solgt yderligere 12 grunde. Det vil sige af ud af de 51 grunde der blev udbudt uden mindstepris i 2009 er der nu solgt 27 grunde. Ud af de 27 solgte grunde er 10 grunde solgt til sammenlægning med nabogrunden og har dermed ikke resulteret i nybyggeri. Der er 17 grunde som forventes solgt til nybyggeri, men heraf er 5 grunde stadig ubebyggede. Det vil sige at udbuddet indtil videre har resulteret i 12 nye boliger.

 

Tabel ”Udbud af boliggrunde uden mindstepris i 2009”

 

I bilaget ses en opgørelse af de boliggrunde i landsbyerne som er til salg på nuværende tidspunkt. Der er som det fremgår 133 grunde. Ud af de 133 grunde, er de 24 grunde de resterende grunde fra udbuddet uden mindstepris i 2009, og prisen er derfor allerede nedsat med 50% i forhold til den oprindelige udbudspris.

 

Det bemærkes at såfremt der bliver udsolgt af boliggrunde i en landsby, og man ønsker en ny kommunal udstykning, må der forventes markante prisstigninger på boliggrunde, sammenlignet med priserne på de ændrede grunde. I den seneste udstykning i Arnborg fra 2016 koster en grund kr. 415.202 for 864 m2. Til sammenligning koster en grund i Fasterholt, som var en del af udbuddet uden mindstepris kun 27.123 kr på 846 m2.

 

Forvaltningen anbefaler, at de grunde i landsbyerne, som ikke allerede er udbudt til 50% af prisen og som er udbudt før 2006 samt grundene på Hvidkløvervej i Kølkær, udbydes uden mindstepris. Det vil sige, at alle grunde som fremgår af Tabel 1 udbydes uden mindstepris efter samme procedure som i 2009.

 

Såfremt kommunen kun modtager et tilbud på en grund, vil der inden et salg kan gennemføres indhentes en ejendomsmæglervurdering for at sikre, at kommunen sælger til markedspris.

 

Tabel 1 ”Liste over parcelhusgrunde i landsbyerne som anbefales udbudt uden mindstepris”

 

Antal

By

Udstykning

Udbudsår

1

Haderup

Lyngskrænten

1985

8

Haderup

Ved Hegnet/Åskrænten

2002

12

Ilskov

Lærkeskovvej

2002

9

Kølkær

Hvidkløvervej

2008

6

Simmelkær

Faunbjergvej

2001

5

Stakroge

Engebækvej

1996

3

Timring

Birkevænget

2001

1

Ørnhøj

Vads Dal

Ikke registreret

1

Ørnhøj

Falkevej

1999

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes tage stilling til om ovenstående grunde i landsbyerne skal udbydes uden mindstepris.

 

Supplerende til sagsfremstillingen kan det efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på mødet den 4. november oplyses, at Økonomi- og Erhvervsudvalget har tiltrådt indstillingen om salg uden mindstepris. Indstillingen er dog tiltrådt således, at de resterende 24 grunde på bilaget skal med på listen.

 

Det vil sige at de 24 grunde som blev udbudt uden mindstepris i 2009 også skal indgå i det kommende udbud. Det betyder at Tabel 1 er opdateret således, at 70 grunde udbydes uden mindstepris.

 

Revideret Tabel 1 ”Liste over parcelhusgrunde i landsbyerne som anbefales udbudt uden mindstepris”

 

Antal

By

Udstykning

Udbudsår

1

Haderup

Lyngskrænten

1985

8

Haderup

Ved Hegnet/Åskrænten

2002

12

Ilskov

Lærkeskovvej

2002

9

Kølkær

Hvidkløvervej

2008

6

Simmelkær

Faunbjergvej

2001

5

Stakroge

Engebækvej

1996

3

Timring

Birkevænget

2001

1

Ørnhøj

Vads Dal

Ikke registreret

1

Ørnhøj

Falkevej

1999

2

Fasterholt

Solsortevej

Ikke registreret

4

Feldborg

Vestparken

Ikke registreret

7

Hodsager

Østvænget

1978

3

Skarrild

Kildevangen

1978

8

Vind

Tranebærvej

Ikke registreret

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at de grunde i landsbyerne, som er oplistet i Revideret Tabel 1, udbydes uden mindstepris.

 

at der gives tilladelse til at fagudvalget kan gøre brug af muligheden for at omdanne to grunde til en storparcel for de grunde der er opstillet i Revideret Tabel 1.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Status udsalg grunde i landsbyer 2019