Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 10. november 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

204. Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

205. Udpegning af nyt medlem til henholdsvis Børne- og Familieudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget

206. Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2020

207. Budget 2021-2024 - godkendelse af endelige takster

208. Forslag til ændring af beløbet på Herning byråds pris for frivilligt arbejde samt gavestørrelse ved foreningers mv jubilæer

209. Forslag til plan for almene boliger 2021-2024

210. Helhedsplan for Boligselskabet Fællesbo afd. 107. Porshøj i Herning.

211. Helhedsplan for Boligselskabet Fællesbo Afd. 16 Sjællandsparken, Herning

212. Helhedsplan for Boligselskabet Fællesbo afd. 106, Sønderager, Herning

213. Vedtægtsændringer for Ensemble MidtVest

214. Godkendelse af udarbejdelse for rammeaftalen for Ensemble MidtVest 2021-2024

215. Foreningen Fermatens vedtægtsændringer

216. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 100 for Herning+

217. Endelig vedtagelse af lokalplan for Herning+

218. §25-tilladelse til etablering af højhus på Herning+ i Herning

219. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 93 for Herningsholmskolen

220. Endelig vedtagelse af lokalplan for Herningsholmskolen på Sjællandsgade i Herning

221. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 58 for boligområde ved Skolebakken i Gjellerup (Gjellerup Skole)

222. Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Skolebakken i Gjellerup

223. Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup

224. Frigivelse af anlægsbevilling til signalreguleret kryds ved Holing

225. Køb af jord til vejformål, Park Allé/ Pugdalvej i Vildbjerg

226. Køb af gadelysanlæg i Sdr. Felding

227. Foreløbig vedtagelse af tillæg 31 til Herning Kommunes spildevandsplan - Timring

228. Fornyelse af klimakommuneaftale

229. Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og undervisningsområde

230. Frigivelse af anlægsbevilling til anlægsprojekter for ny varmestue og Herberg på Bethaniagade

231. Frigivelse af anlægsbevilling til køb af jord til vejformål, Brændgårdvej, Herning