Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 10. november 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

231. Frigivelse af anlægsbevilling til køb af jord til vejformål, Brændgårdvej, Herning

Sagsnr.: 05.01.02-P20-9-17 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til køb af jord til vejformål, Brændgårdvej, Herning

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.