Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 10. november 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

226. Køb af gadelysanlæg i Sdr. Felding

Sagsnr.: 05.01.12-P27-1-14 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Køb af gadelysanlæg i Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Sdr. Felding Gadelys tilbyder et salg af gadelysanlægget i Sdr. Felding til Herning Kommune for 65.000 kr.


Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune køber gadelysanlægget i Sdr. Felding.

Sagsfremstilling

Sdr. Felding Gadelys har tilkendegivet et ønske om at sælge gadelysanlægget i Sdr. Felding til Herning Kommune for 65.000 kr. Et køb er tidligere behandlet på byrådsmøder den 15. november 2016, pkt. 305 og den 7. marts 2017, pkt. 71.


Gadelysanlægget omfatter ca. 650 lampesteder, som generelt er i rimelig stand.


Såfremt Herning Kommune overtager gadelyset, vil anlægget komme til at indgå i drifts- og renoveringsaftalen med Verdo, som omfatter ca. 23.000 enheder, og dermed vil gadelysanlægget i Sdr. Felding på sigt få samme serviceniveau, som det øvrige gadelys i Herning Kommune.


Overdragelsen forventes at være gældende fra 1. januar 2021.

Økonomi

Udgiften til købet kan afholdes inden for det nuværende budget til drift af gadelys. Overdragelsen af gadelysanlægget forventes at give en mindre driftsbesparelse på grund af stordriftsfordel.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Herning Kommune køber gadelysanlægget i Sdr. Felding for 65.000 kr.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.