Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 10. november 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

208. Forslag til ændring af beløbet på Herning byråds pris for frivilligt arbejde samt gavestørrelse ved foreningers mv jubilæer

Sagsnr.: 00.05.07-P24-1-20 Sagsbehandler: Inger Marie Jørgensen  

Forslag til ændring af beløbet på Herning byråds pris for frivilligt arbejde samt gavestørrelse ved foreningers mv jubilæer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

x

x


Øvrige sagsbehandlere: Signe Maibom Krøjgaard

Sagsresume

Det indstilles, at beløb for Byrådets pris for frivilligt arbejde samt gavestørrelse ved foreningers, skolers, daginstitutioners mv jubilæer reguleres.


Sagsfremstilling

Byrådets pris for frivilligt arbejde

FN udnævnte 2001 til Internationalt Frivillighedsår, blandt andet for at styrke frivilligt arbejde inden for f.eks. det sociale, økonomiske, kulturelle, humanitær og det fredsskabende område.

I den forbindelse vedtog Herning byråd den 27. februar 2001 at oprette Herning byråds pris for frivilligt arbejde.

Det blev besluttet, at prisen skulle bestå af et kontant beløb på 5.000 kr. og et diplom.

Prisen er efterfølgende uddelt hvert år med det samme beløb, og skal derfor uddeles for 20. gang i år.


Da der ikke er sket en regulering af beløbet siden 2001 foreslås det, at beløbet til uddeling forhøjes til 10.000 kr. med virkning fra 2020.


Til sammenligning er taksten på andre priser, som Herning Kommune uddeler, følgende:

Kulturprisen: 10.000 kr.

Idrætslederprisen: 10.000 kr.

Handicapprisen: 10.000 kr.


Samtidig foreslås, at vedtægterne for Herning byråds pris for frivilligt arbejde ændres i forhold til følgende:

Pkt. 3: "indgives" erstattes med "sendes"

Pkt. 3: "til det i punkt 4 omhandlede bedømmelsesudvalg " ændres til "til bedømmelsesudvalget, beskrevet i punkt 4"

Pkt. 4: "Borgmesteren og Herning byråds til enhver tid værende gruppeformænd udgør det bedømmelsesudvalg, der bedømmer indstillingerne og uddeler prisen." ændres til "Bedømmelsesudvalget består af borgmesteren og gruppeformændene i Herning byråd. Udvalget bedømmer indstillingerne og uddeler prisen."

Pkt. 6. Beløbet ændres fra 5.000 til 10.000 kr., "påskriften" ændres til "teksten" og "indstiftet" ændres til "stiftet".


Foreninger, skoler, daginstitutioners jubilæer

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 2. marts 1992 at uddele gave til foreninger, skoler og daginstitutioner ved institutionernes jubilæer. Der lægges op til at gavestørrelsen reguleres.nuværende niveau

forslag 1

forslag 2

25 års jubilæum

2500

5000

0

40 års jubilæum

2500

5000

0

50 års jubilæum

5000

7500

7500

75 års jubilæum

7500

10000

10000

100 års jubilæum

10000

15000

15000På møde den 2. november 2020 besluttede Økonomi- og erhvervsudvalget, at regulering sker jf. sagens forslag 1 med den ændring at gave til foreningers 40 års jubilæum udgår, og at det indføres at give gave ved 125 års jubilæum på 20.000 kr.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at beløbet på Herning byråds pris for frivilligt arbejde med virkning fra 2020 forhøjes til 10.000 kr.
at de opdaterede vedtægter vedrørende Herning byråds pris for frivilligt arbejde godkendes
at gavestørrelsen til foreninger, skoler, daginstitutioner mv ved jubilæer reguleres jf sagens forslag 1 med følgende ændringer:

- gave ved 40 års jubilæum udgår og

- gave ved 125 års jubilæum indføres med gavestørrelsen 20.000 kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Vedtaegter 2020