Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 10. november 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

205. Udpegning af nyt medlem til henholdsvis Børne- og Familieudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsnr.: 00.22.04-A30-1-20 Sagsbehandler: Signe Maibom Krøjgaard  

Udpegning af nyt medlem til henholdsvis Børne- og Familieudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådsmedlem Dorte West (V) anmoder om at udtræde af Børne- og Familieudvalget. Byrådsmedlem Anne Mette Bang Rasmussen (V) anmoder om at udtræde af Økonomi- og Erhvervsudvalget begge med udgangen af november 2020.


Venstre indstiller, at Anne Mette Bang Rasmussen indtræder i Børne- og Familieudvalget og at Dorte West indtræder i Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 1 december 2020.


Som følge af ændringerne indstiller Venstre også ændringer på enkelte tillidsposter.

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Dorte West ønsker at udtræde af Børne- og Familieudvalget med udgangen af november 2020. Venstre har retten til at udpege det nye medlem og indstiller, at Anne Mette Bang Rasmussen indtræder i Børne- og Familieudvalget pr. 1. december 2020.


Udvalgsmedlem Anne Mette Bang Rasmussen ønsker at udtræde af Økonomi- og Erhvervsudvalget med udgangen af november 2020. Også her har Venstre retten til at udpege det nye medlem. Venstre indstiller at Dorte West indtræder i Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 1 december 2020.


Forudsat politisk godkendelse af ovenstående indstiller Venstre endvidere følgende ændringer i konstitueringen


- KL repræsentantskab - stedfortræder for borgmesteren: Dorte West udpeges i stedet for Anne Mette Bang Rasmussen


Børne- og Familieudvalget skal på førstkommende møde vælge ny udvalgsformand. I henhold til den samlede konstitueringsaftale besætter Venstre denne post, og Venstre indstiller Anne Mette Bang Rasmussen som ny formand. Fra 1. december 2020 og frem til at ny formand er valgt på møde den 9. december 2020 vil Børne- og Familieudvalgets næstformand være fungerende formand. Som følge af, at ny udvalgsformand vælges, vil følgende tillidsposter skulle besættes af ny udvalgsformand:

- Handicaprådet,

- Bestyrelsen for Herning Skolemuseum.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at byrådsmedlem Dorte West udtræder af Børne- og Familieudvalget med udgangen af november 2020
at byrådsmedlem Anne Mette Bang Rasmussen udtræder af Økonomi- og Erhvervsudvalget med udgangen af november 2020
at byrådsmedlem Anne Mette Bang Rasmussen udpeges som nyt medlem af Børne- og Familieudvalget pr. 1. december 2020
at byrådsmedlem Dorte West udpeges som nyt medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 1. december 2020
at byrådsmedlem Dorte West udpeges til KL repræsentantskab - stedfortræder for borgmesteren i stedet for Anne Mette Bang Rasmussen pr. 1. december 2020.


Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.