Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 9. oktober 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

215. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

216. Budget 2019 - 2. behandling af budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022

217. Foreløbig vedtagelse for kommuneplantillæg nr. 51 for erhvervsområde nord for Dronningens Boulevard i Herning

218. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhverv ved Knudsvej i Herning

219. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et centerområde ved Dalgas Plads i Herning

220. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 44 for erhvervsområde syd for Silkeborgvej i Birk

221. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk

222. Frigivelse af anlægsbevilling til flytning af Kulturfabrikken

223. Samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Herning Kommune for 2019-2022 til godkendelse

224. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af kommunale bygninger

225. Rottebekæmpelse 2019 og frem

226. Indtægtsbevilling til puljemidler til bonusvenner til borgere med demens

227. Rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og undervisningsområde

228. Fremskyndelse af fusion af Hammerum Skole og Gjellerupskolen

229. Udflytning fra Skolen på Sønderager

230. Godkendelse af driftsoverenskomst mellem Herning Kommune og Herningsholm Erhvervsskole

231. Navngivning af plads