Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 9. oktober 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

231. Navngivning af plads

Sagsnr.: 05.05.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Navngivning af plads

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.