Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 9. oktober 2012
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

280. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

281. Indkaldelse af stedfortræder for Christian Bjerre fra Kristendemokraterne

282. Budget 2013 - 2. behandling af budget 2013-2016

283. Anmodning fra Vildbjerg Varmeværk Amba om garantistillelse for et nyt lån

284. Anlægsregnskab for HIRC - H2College-projekt

285. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 80 vedr. Frølundvej i Hammerum

286. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Boligområde ved Frølundvej i Hammerum

287. Lejeaftale for lokale på Ringkøbing Sygehus til brug for Center for Kommunikation

288. Rammeaftale 2013 på det sociale område

289. Anlægsregnskab vedr. udvidelse og ændring af pladskapacitet i dagtilbud

290. Ændringer af Herningholmsskolens og Brændgårdsskolens distrikter

291. Cykelsti langs Linåvej i Sunds

292. Udlejningsaftale for Aulums gamle genbrugsplads

293. Køb af jord til vejformål

294. Arealerhvervelse

295. Personalesag