Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 9. oktober 2012
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

284. Anlægsregnskab for HIRC - H2College-projekt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1095-07 Sagsbehandler: Niels Frede Kargaard Madsen  

Anlægsregnskab for HIRC - H2College-projekt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
      x
      x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jørgen Krogh

Sagsresume

Anlægsregnskab for Herning Kommunes tilskud til etablering af et demonstrationshus og faciliteter i tilknytning til H2 College i Birk

Sagsfremstilling

Byrådet bevilgede den 22. januar 2008 et tilskud på 2,61 mio. kr. til etablering af et demonstrationsanlæg af et brintbaseret el- og varmeanlæg i 66 ungdomsboliger i Birk. Tilsagnet blev meddelt til Hydrogen Innovation and Research Centre (HIRCH), som var drevet som et selvstændigt center i en forening.

 

Efterfølgende har Byrådet den 6. oktober 2009 forhøjet tilsagnet med 0,160 mio. kr. i forbindelse med, at der var opstået uforudsete budgetproblemer. Det blev samtidig godkendt af projektet blev reduceret fra  3 til 2 boligblokke, som skulle udstyres med brint.

 

Den 1. januar 2011 blev driften af HIRCH og projektet overdraget til Aarhus Universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH).

 

Tilskuddet blev udbetalt i 2009, og Herning Kommune har i den forbindelse stillet krav om, at kommunen løbende og frit skal have adgang til og påse og kræve dokumentation for, at demonstrationsfaciliteterne stilles til rådighed i overensstemmelse med erhvervsfremmelovens regler. Såfremt at kravene ikke blev blev opfyldt, ville Herning Kommune være berettiget til at tilbagesøge det udbetalte beløb.  

 

Forvaltningen vurderer på baggrund at sit kendskab og tilsyn med projektet, at projektet er gennemført som forsøgs- og demonstrationsanlæg som forventet. Anlægget er opført som et forsøgsprojekt og har som sådant været stillet til rådighed som demonstrationsanlæg. Dog bemærkes, at det tekniske anlæg aldrig har været i 100 % stabil drift. Det er den samlede vurdering, at projektet som et forsøgsanlæg i sin helhed har levet op til de krav Herning Kommune har stillet.

 

 

 

 

 

Økonomi

[image]

 

 

Idet anlægsbevillinger er over 2 mio. kr. fremsendes regnskabet til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.


Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.