Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 9. oktober 2012
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

280. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 1. oktober 2012, pkt. 347:

Orienteringen er taget til efterretning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.