Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

184. Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

185. Budget 2021-2024 - 2. behandling

186. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr.112 for boligområde ved Tingvej i Herning

187. Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 12.B27.1 for et boligområde ved Tingvej i Herning

188. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 108 vedrørende centerområde ved Vestparken i Feldborg

189. Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Vestparken i Feldborg

190. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 104 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

191. Endelig vedtagelse af lokalplan 81.B5.1 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

192. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. boligområde ved Gavnøvej i Tjørring

193. Endelig vedtagelse af lokalplan for Boliger ved Gavnøvej i Tjørring

194. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr 106 for Centerområde ved Dæmningen i Herning

195. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 14.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning

196. Debatoplæg i forhold til ændring i Hovedstrukturen for detailhandel i Lind

197. Høringssvar til Midttrafiks budget 2021 - kollektiv trafik

198. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til renovering af tribunebygning på Herning Atletikstadion

199. Tilslutning til DK2020 - klimaplaner i Danmark

200. Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser med vandrådenes anbefalinger

201. Frigivelse af anlægsbevilling til legeplads ved Aulum-Hodsager skole, afdeling Aulum

202. Erhvervelse af del af ejendommen Ørskovvej 30, Snejbjerg til vejformål

203. Lejeaftale vedr værnemiddellager