Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

203. Lejeaftale vedr værnemiddellager

Sagsnr.: 14.20.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Lejeaftale vedr værnemiddellager

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


Torben Clausen deltog ikke i sagens behandling.