Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

202. Erhvervelse af del af ejendommen Ørskovvej 30, Snejbjerg til vejformål

Sagsnr.: 13.06.01-Ø54-1-20 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Erhvervelse af del af ejendommen Ørskovvej 30, Snejbjerg til vejformål

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


Joan Hansen deltog ikke i sagens behandling.