Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

198. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til renovering af tribunebygning på Herning Atletikstadion

Sagsnr.: 04.00.00-G00-2-20 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til renovering af tribunebygning på Herning Atletikstadion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,572 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme til renovering af tribunebygning på Herning Atletikstadion.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten for 2020 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme afsat 0,572 mio. kr. til renovering af tribunebygning på Herning Atletikstadion.


Beløbet anbefales anvendt til renovering af tribunebygningen, der er opført i 1969. Den primære renovering vil være tag, og derudover vil der blive set på adgangsforhold og renovering af facader mv., såfremt budgettet tillader dette.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,572 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 031074 Renovering af tribunebygning på Herning Atletikstadion


at anlægsudgiften på 0,572 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,572 mio. kr. i 2020 på samme stednr.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.