Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

192. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. boligområde ved Gavnøvej i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.15-P16-16-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. boligområde ved Gavnøvej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgård

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 22. juni 2020 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan nr. 41.B20.1 for Boliger ved Gavnøvej i Tjørring.

Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 2. juli 2020 til og med den 13. august og der er ikke kommet indsigelser til planforslagene.


Forvaltningen anbefaler at forslag til kommuneplantillæg nr. 103 indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplan 41.B20.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, i forhold til områdets anvendelse, hvorfor der er udarbejdet
tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028.


Tillægget har til formål at en del af rammeområde 41.C2 udgår og at rammens areal overflyttes til kommuneplanramme 41.B20 Boligområde ved Gavnøvej.


Fremtidig kommuneplanramme 41.B20

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er endeligt vedtaget.