Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

190. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 104 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-19 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 104 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xx


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 22. juni 2020 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 104 Boligområde ved Soldalen og Tranholm Bæk i Vildbjerg.


Planforslaget har været i offentlig høring i perioden 2. juli 2020 til 13. august 2020, der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelse eller bemærkning til planforslaget.


Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 104 endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

For at give mulighed at der kan opføres boligbebyggelse nord for Østergade i Vildbjerg udarbejdes der et kommuneplantillæg for området, da en del af området ikke er med i den nuværende kommuneplan.


Med kommuneplantillægget ændres der i afgrænsningen af kommuneplanramme 81.B5 og der sker en lille justering i rammeområde 81.B11.


Med kommuneplantillæg nr. 104 fastholdes de bygningsregulerende bestemmelser, det vil sige, at der er mulighed for boliger i op til to etager og en bygningshøjde på op til 8,5 meter.


Kommuneplantillæg nr. 104 ledsages af lokalplan 81.B5.1 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg.


Oversigtskort

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 104 for Boligområde ved Soldalen og Tranholm Bæk i Vildbjerg endeligt vedtages.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 104 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er endeligt vedtaget.