Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

186. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr.112 for boligområde ved Tingvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-20 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr.112 for boligområde ved Tingvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


x

xSagsresume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 112 til kommuneplanen for boligområde ved Tingvej i Herning.

Forud for at der udarbejdes tillæg til kommuneplanen er der udarbejdet en udviklingsplan for Tingvejområdet, som blev godkendt på Byplanudvalgets møde den 9. marts 2020, Udviklingsplanen danner grundlag for den efterfølgende detailplanlægning. Kommuneplantillæg nr. 112 sikrer, at lokalplanlægningen er i overensstemmelse med kommuneplanen.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 112 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Baggrunden for kommuneplantillægget er udarbejdelse af lokalplan nr. 12.B27.1 for boligområde ved Tingvej i Herning, som er første lokalplan i realisering af udviklingsplanen for omdannelse af Tingvejsområdet. Lokalplanen åbner mulighed for etablering af et boligområde ved Tingvej. Da lokalplanområdet er reguleret af eksisterende kommuneplanramme 12.E2 - Erhvervsområde ved Viborgvej/Sjællandsgade, er lokalplanens intentioner ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan.


Derfor udlægger kommuneplantillæg nr. 112 en ny kommuneplanramme 12.B27 - Boligområde ved Tingvej i Herning, hvilket ændrer den geografiske afgrænsning af eksisterende kommuneplanramme 12.E2.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 112 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 112 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for boligområde ved Tingvej i Herning foreløbigt vedtages.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 112 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • KPT112_boligområde ved Tingvej