Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

184. Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

Sagsnr.: 00.01.00-G01-4-19 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Signe Maibom Krøjgaard

Sagsresume

Orientering om cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsfremstilling

Til almindelig orientering er eventuelle cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. vedlagt dagsordenen som bilag.


Ændringer til råd, udvalg og kommissioner:Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

  • Bekendtgørelse om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i 2021.pdf
  • Orientering om regulering af beløb i partistøtteloven og partiregnskabsloven i 2021.pdf
  • KL sætter fokus på sexisme i kommunalbestyrelser.pdf