Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 5. maj 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

91. Anlægsfremrykninger til 2020

92. Lånemuligheder ifm. fremrykning af anlægsinvesteringer

93. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 58 for boligområde ved Skolebakken i Gjellerup (Gjellerup Skole)

94. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Skolebakken i Gjellerup (Gjellerup Skole)

95. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 62 for landområde til skydebaner fra Herning Jagtcenter

96. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for landområde til skydebane fra Herning Jagtcenter

97. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Centerområde ved Holstebrovej i Tjørring

98. Foreløbig vedtagelse af ophævelse af lokalplan 102 for sommerhusbebyggelse ved Ørnhøjvej i Vind

99. Frigivelse af pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner 2020

100. Frigivelse af anlægsbevilling til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum

101. Frigivelse af anlægsbevilling til udendørs træningsmiljø i Lind

102. Frigivelse af anlægsbevilling vedr. renovering af Lysanlæg i Vildbjerg

103. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Herning Atletikstadion

104. Multicenter Sunds - renovering af tag og gulv i hal 1

105. Udvidelse af vedtaget option om møde- og forsamlingslokale i Sportscenter Herning og Brændgårdskolens Talentklasser

106. Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til Projekt "Målrettet indsats"

107. Fremrykning af udvidelse af vuggestuepladskapacitet

108. Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af sociale regnskaber 2018

109. Orientering om Årsrapport 2019 for Drift og Service

110. Køb af gadelysanlæg i Karstoft

111. Salg af boliggrunde i kommunens landsbyer

112. Prisfastsættelse af boliggrunde i Tjørring

113. Institutionssag