Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 5. maj 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

113. Institutionssag

Sagsnr.: 03.09.18-P27-1-20 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Institutionssag

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.