Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 5. maj 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

112. Prisfastsættelse af boliggrunde i Tjørring

Sagsnr.: 13.06.02-S29-2-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af boliggrunde i Tjørring

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.