Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 5. maj 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

111. Salg af boliggrunde i kommunens landsbyer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1993-09 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af boliggrunde i kommunens landsbyer

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.