Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 5. maj 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

108. Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af sociale regnskaber 2018

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1415-11 Sagsbehandler: Vinni Viola Guldhammer  

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af sociale regnskaber 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget har den 20. august 2019 behandlet Herning Kommunes revisionsberetning nr. 17 af 15. juni 2019 vedrørende revision af de sociale udgifter, der omfatter statsrefusion mv. Med denne sag præsenteres Social og Indenrigsministeriets decisionsskrivelse, der indeholder ministeriets konklusion på gennemgangen af revisionsberetningen.

 

Sagsfremstilling

Social og Indenrigsministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen for 2018, der vedrører forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud omfattet af statsrefusion på Social og Ingenrigsministeriets område, herunder Beskæftigelsesministeriets.

 

Ministeriet bemærker, at det fremgår af revisionsberetningen, at revisor konkluderer, at Herning Kommunes forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud med statsrefusion på Social- og Indenrigsministeriets område ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger.

 

Social- og Indenrigsministeriet har ikke yderligere bemærkninger til revisionsbereteningen på Beskæftigelsesministeriets område. 

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at sagen godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Herning kommune - decisionsskrivelse 2018
  • Revisionsberetning 2018