Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 2. april 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

72. Cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

73. Årsregnskab 2018

74. Samlede overførsler fra 2018-2019

75. Revision af ejerstrategien for Herning Vand

76. Ændring af styrelsesvedtægt for Herning Kommune

77. Godkendelse af udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer

78. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 65 for et boligområde i Gullestrup

79. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Boligområde syd for Violens Kvarter i Gullestrup

80. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 69 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg

81. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Ørskovvej i Snejbjerg

82. Endelig vedtagelse af lokalplan for kolonihaver Nabkær i Birk

83. Frigivelse af pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner

84. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger

85. Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for Herning Vand A/S

86. Indtægtbevilling til tilskud fra Pulje til opkvalificering på transportområdet

87. Indtægtsbevilling til tilskud fra Pulje til uddannelsesambassadør

88. Forældrebetalingstakster skolefritidsordning pr. 1. august 2019

89. Godkendelse af ny politisk repræsentation i Herning Byråd

90. Arealerhvervelse til vejtilslutning af nyt boligområde

91. Ekspropriation og arealerhvervelse