Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 2. april 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

89. Godkendelse af ny politisk repræsentation i Herning Byråd

Sagsnr.: 00.22.02-P19-1-19 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af ny politisk repræsentation i Herning Byråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådsmedlemmerne Lone Nielsen, Anne Marie Christensen og Ernst B. Knudsen har meddelt borgmesteren, at de fremover ønsker at repræsentere Borgerlisten i Herning Byråd.

 

Det er Byrådet, der bestemmer om politisk repræsentation kan godkendes, når partiskifte sker til et parti eller en kandidatliste, der ikke har opnået valg ved seneste kommunalvalg.  

Sagsfremstilling

Lone Nielsen er valgt til Herning Byråd på Socialdemokratiets liste. Hun fik 720 personlige stemmer ved seneste valg. Hun har siden medio september 2018 været løsgænger udenfor parti.

Anne Marie Christensen er valgt til Herning Byråd på Socialdemokratiets liste. Hun fik 540 personlige stemmer ved seneste valg. Hun har siden medio september 2018 været løsgænger udenfor parti.

Ernst B. Knudsen er valgt til Herning Byråd på Det Konservative Folkepartis liste. Han fik 347 personlige stemmer ved seneste valg. Han har siden ultimo februar 2019 været løsgænger udenfor parti.

 

Det står et byrådsmedlem frit, hvordan vedkommende vil profilere sig som politiker. Det betyder, at Lone Nielsen, Anne Marie Christensen og Ernst B. Knudsen kan omtale sig selv som repræsentanter for Borgerlisten i alle sammenhænge, herunder i skriftlige henvendelser til kommunen, til pressen og omverdenen i øvrigt.

 

Byrådets beslutning om anerkendelse af politisk repræsentation har betydning for, om Borgerlisten kan fremgå i byrådets protokol, på de valgtes navneskilt, på kommunens hjemmeside og i formelle skrivelser fra Herning Kommune m.v. Indenrigsministeriet definerer det som "repræsentation i alle sædvanlige sammenhænge".   

 

Herning Byråd har en gang tidligere i nyere tid haft en tilsvarende sag. Byrådet imødekom i marts 2015 et ønske fra et daværende byrådsmedlem om fremtidig repræsentation af parti, der ikke havde været opstillet til kommunalvalget.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at Lone Nielsen, Anne Marie Christensen og Ernst B. Knudsen fremover repræsenterer Borgerlisten i Herning Byråd.

 

Af hensyn til de øvrige sager på dagsordenen for Byrådet blev denne efter borgmesterens forslag og Byrådets tiltræden behandlet som det første punkt før de øvrige punkter på dagens dagsorden.

 

Borgmesteren indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.