Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 2. april 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

91. Ekspropriation og arealerhvervelse

Sagsnr.: 13.06.00-P05-6-18 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Ekspropriation og arealerhvervelse

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.